01Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" почете с грандиозен празничен концерт  3 март - Националния празник на България. В спектакъла, който се проведе на 03 март 2016 г. от 18:00 ч. в препълнената  зала 1 на Фестивалния и конгресен център - гр. Варна, взеха участие студенти от университета и ученици от Национално училище по изкуствата "Добри Христов" и Хуманитарна гимназия. Талант и качество струеше от танците и песните, изпълнени с вдъхновение пред развълнуваната аудитория. Освен като водещ на спектакъла, известният варненски актьор Свилен Стоянов спечели заслужени аплодисменти с прочувствен прочит на стихотворението от Иван Вазов "О, Шипка!".  Грандиозният спектакъл завърши с хоро, в което се включиха както всички участници в празничния концерт, така и желаещи от публиката.

02030405