IMG 4283На 16 февруари 2017 г., скоро след преустройството и стартирането на дейността си, новият Детски център "Вижън Джуниър" на Агенция за социално развитие "Вижън" – Варна посрещна председателя на ДАЗД, г-жа Офелия Кънева. Домакините, целият екип и част от потребителите - децата на "Вижън Джуниър" - споделиха предисторията, досегашната работа, последвалите успешни решения и дейности, включени в най-новия етап от развитието на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания към Агенция "Вижън". В представянето на социалната услуга бе акцентирано върху работата й, а именно върху новата интегрирана среда, където се реализират дейности в подкрепа на личностното развитие на деца с увреждания. Работи се и за създаване на условия за интегрираното им обучение в масова образователна среда. В тази посока изключително полезни и търсени са обученията за работа с компютри, изобразителни и приложни изкуства и музика. Представен бе и екипът от специалисти, който включва социални работници, психолози, логопеди и ерготерапевти, работещи съвместно със социални асистенти, подкрепящи над 130 деца да учат в масови училища и детски градини в гр. Варна. 
Председателят на ДАЗД, г-жа Кънева, изрази своята удовлетвореност от предоставяната подкрепа, която осигурява много силен социален ефект, съответстващ на най-съвременните разбирания за превенция и социална интеграция. В края на посещението си г-жа Кънева помоли екипа на Агенция "Вижън" да предостави повече информация за работата на социалните асистенти в масовите училища и детските градини. От своя страна тя пое ангажимент да потърси партньорство с МОН и възможности за популяризиране и развитие на този успешен опит в страната.IMG 4199
IMG 4220IMG 4203IMG 4228IMG 4226IMG 4233IMG 4241IMG 4244IMG 4260