3Агенция "Вижън" е инициатор и учредител на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и първата организация-член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) от България. Разкриване на нови обекти, услуги и структури, съответстващи на съвременните европейски и национални тенденции за развитие на социалните услуги, бяха сред акцентите в програмата за отбелязването на 20-тата годишнина на Агенцията.

Заместник-министрите Росица Димитрова и Ивайло Иванов от МТСП, президентиът на EASPD Джеймс Кроу, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в РБ Гинка Чавдарова, заместник-председателят на Общински съвет - Варна д-р Лидия Маринова, представители на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, учредители, партньорски организации, служители и потребители на "Вижън" бяха сред гостите на празника.

Председателят на Агенцията Жанета Георигева разказа в словото си за историята на организацията, пътя, който е изминала до тук, и хората, с които e постигнала успехите си и е преодоляла предизвикателствата през изминалите 20 години. Награди за "Вижън" бяха връчени от президента на EASPD Джеймс Кроу и от името на кмета на Община Варна. Награди и подаръци поднесоха и други организации от партньорите на "Вижън", в т. ч. и председателят на НАСО и учредител на Агенцията Георги Георгиев.

027A2444027A24472