Услугата цели подкрепа на индивидуалното развитие, мотивиране, поддържане и придобиване на нови умения, знания и способности за постигане на самостоятелност и активно личностно развитие на децата с увреждания.
Целите на услугата включват:
• Осигуряване на естествена, интегрирана, включваща, приемаща и стимулираща среда;
• Насърчаване и подкрепяне социалното, емоционалното и културно развитие на потребителите;
• Успешна интеграция и самостоятелност в личностното развитие и постигане на по-добро качество на живот.

Услугата включва широк спектър от социални, психологически, обучителни, консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към изпълнение на целите й.
Тя е насочена както към децата като потребители, така и към техните родители и средата, в която те се обучават и живеят. Услугата се реализира от специалисти с широк профил, съответстващ на потребностите на потребителите и конкретиката на реализираните дейности. Услугата се реализира чрез индивидуална или групова работа, почасово и по график в зависимост от индивидуалните потребности на децата. Групите се сформират в съответствие с индивидуалните интереси, особености, потребности и включените дейности. Отчитайки най-съвременните виждания за реализация на този вид услуги, са създадени условия дейностите да се реализират при подходящи условия и материална база, подходяща за индивидуална или групова работа на няколко нива и в няколко области:
• В основните сгради и помещения, предназначени за услугата;
• Надграждащо са създадени условия за допълнителна база, осигурена от организацията, която може да се ползва при необходимост;
• Отчитайки най-съвременните посоки, целящи постигане на най-висок резултат за ефективна интеграция и социално включване, е предвидено създаване на организация за реализация на услугата чрез мобилна работа при най-обичайни и естествени условия в средата, в която живеят или учат децата. Мобилното приложение на услугата изисква повече ресурси и усилия от страна на доставчика, но в замяна на това гарантира по-висока степен на удовлетвореност и устойчивост на резултатите у потребителите. Този метод на работа ще бъде използван и свързан с потребностите на децата от услугата предимно в извънучилищна среда и в подготовката им за учебния процес, в който участват.

Основни дейности:
• Социална рехабилитация;
• Когнитивна рехабилитация;
• Дейности за развитие (терапии);
• Професионална пригодност и ориентиране;
• Интеграционни дейности;
• Обучителни дейности;
• Социални и специализирани консултации;
• Психологически консултации и подкрепа;
• Логопедични консултации;
• Други интеграционни дейности:
а) честване на национални, лични и други празници;
б) посещение на културни мероприятия: кино, театър, музеи, галерии и др.;
в) организиране на екскурзии и излети, творчески пленери сред природата;
г) участие в клубове по интереси;
д) организиране на детски игри и други събития;
• Работа със семейства и в училищна среда;
• Работа с обществеността, публични прояви и формиране на нагласи.

Целева група:
Деца с увреждания
Съгласно действащите регламенти, капацитетът на услугата е 25 места. Във връзка с все по-нарастващия интерес към този вид услуга, организацията е създала необходимите условия за обслужване на лица над предвидения капацитет.

Контакти
Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл. 27
Телефон: 052/330 330
И-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.