Услугата „Социален асистент на деца със специални образователни потребности” цели създаване на възможности за личностно развитие и социална интеграция на деца със специални образователни потребности, учащи в общообразователни учебни заведения в община Варна, интегриране на децата в масов тип заведения, превенция на изоставяне или извеждане от специализирани институции чрез подкрепата на социален асистент, социализиране и изграждане на знания и умения за общуване, самообслужване, организиране на учебното време и социално включване и развитие.

Услугата включва:

 • Преодоляване на бариери и ограничения за осигуряване на условия за активно участие в учебния процес в общообразователни учебни заведения.
 • Осигуряване на подкрепа, възможности и условия за личностно развитие и социално включване в интегрирана среда и активно включване и устойчиво участие в обществения живот.
 • Удовлетворяване на специфичните социални потребности и преодоляване на налични дефицити у децата.
 • Повишаване на самооценката на децата, откриване и развитие на техни положителни качества, налични способности, ресурси и таланти.
 • Подкрепа на родителите и семейството в процеса на образование и възпитание на техните деца, с цел тяхната трудова реализация и професионално развитие.
 • Ефективна превенция на изоставяне на деца с увреждания и създаване на възможности за пълноценен живот и реализация, чрез извеждането им от специализирани заведения, и осигуряване на подкрепа от социалния асистент при посещение в масов тип учебно заведение.

Дейности:

 • Услугата включва комплекс от дейности, насочени към социална работа с децата, за задоволяване потребностите от организиране на учебното време.
 • Услугата е надграждаща, като социалният асистент осигурява лична подкрепа на децата, по време на учебния процес, участие в дейности за социално включване и личностно развитие.
 • С цел усъвършенстване на услугата, увеличение на обхвата и предвид високата потребност и целесъобразно разпределение на човешкия ресурс се реализира индивидуално разпределение на работните графици на социалните асистенти, според потребностите на децата, ангажираността и времетраенето на образователния процес в учебните заведения.
 • В рамките на работното си време социалният асистент трябва да полага грижи за повече от едно дете.

Конкретните дейности са обвързани с подкрепа за преодоляване на бариерите и ограниченията, съобразно специфичните потребности на всяко дете, наличния дефицит и възможностите му.
Услугата се реализира с отговорното участие на родители/ настойници на децата в процеса на подпомагане.

Целева група:
Деца с увреждания, учащи в общообразователни училища и детски градини.
Възрастовата граница е от 3 г. до завършване на образование. 
Капацитетът на услугата включва над 120 деца.

Необходими за кандидатстване документи:

 • Копие от амбулаторен картон (ако има такъв), експертно решение на  ТЕЛК, / ЦТЕЛК на кандидат-потребителя;
 • Други медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на кандидат-потребителя;
 • Служебна бележка от учебното заведение или детска градина, в което е записан кандидат-потребителя;
 • Служебна бележка за местоработата на родителите/ настойниците ;
 • Копие от експертно решение на ТЕЛК/ЦТЕЛК/ЛКК на родител/ настойник, брат/ сестра на кандидат-потребителя (ако има такъв);
 • Акт за раждане на брат/ сестра на кандидат-потребителя, ако е до 3 г.;

Контакти

Адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Цимерман“ 35
Телефон: 052/646 600
И-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Месечна такса за услугата няма.