Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Групова работа

В ДЦПЛУ- Търговище потребителите са разделени в две групи по възраст и обхващат младежи и възрастни хора с увреждания. Потребителите участват в груповите работи съобразно индивидуалния си план за подкрепа и предпочитанията си.

  • Ателие „Лавандула“ е трудотерапевтична дейност, която мотивира потребителите за участие в нови техники: работа с пластилин и глина, изработване на сувенири с техниката декупаж, изработване на картички и др.
    Продължи и работата в градината с почистване на двора, бране на ябълки, събиране на листа, поливане и др.
  • Ателие „Цветни хора“ включва редене на пъзели, диамантени гоблени, изработване на сувенири от естествени материали и др.
  • Група „(Не)познатият свят около нас“ – обучителни презентации, всяка от които продължава с групова работа и забавни игри за затвърждаване на знанията.
  • Здравни беседи
  • Ерготерапевтични беседи
  • Съобразно възрастта и специфичните потребности на потребителите са организирани и проведени занимания по интереси, игра „Бинго“, подвижни и спортни игри, сесии на „Младежки социален клуб. Битова трудотерапия“.