Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Индивидуална работа

  • Консултации с психолог

Специалистът психолог в индивидуалните консултации прави първоначална психологическа оценка на потребностите, обследва процесите на нарушения в нервно -психическото развитие и работи за подобряване на цялостното психо – емоционално състояние на потребителите. Работи индивидуално с всеки потребител с увреждане за подобряване на нервно -психическото развитие, като използва адекватни методи на работа, подбрани индивидуално за всеки потребител, в зависимост от диагностичния и терапевтичен казус. Психологът има ключова роля при оказване на подкрепа в момент на емоционална криза, повишена тревожност или преживян стрес.

  • Ерготерапии

Специалистът ерготерапевт в индивидуалните консултации оценява затрудненията на потребителя в ежедневните дейности, които се дължат на физически и психически увреждания или изоставане в развитието. Обследва и оценява възможностите на потребителите. Подбирa значими за потребителя дейности и ги адаптира с цел да стимулира неговото развитие и независимост. Организира и провежда възстановителна и занимателна ерготерапия, както и дейности от битов характер. Подкрепя потребителите за максимална степен на самостоятелност и независимост чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване.

  • Консултации със социален работник

Специалистите социални работници в индивидуалните консултации с потребителите правят оценка на възможностите им за социално взаимодействие, възможностите им за самостоятелно справяне с дейностите от ежедневието, както и работят с тях за подготовката им за спазване на правила и граници при общуване, подпомагат ги в спазването на дневния режим и правилата в дневния център. В индивидуалните консултации се работи с всеки потребител за повишаване на здравната му култура и подобряване на хигиенните му навици, според възрастта и индивидуалните му възможности. В консултативните занимания се използват адекватни методи на работа, подбрани индивидуално за всеки  потребител.

  • Здравни консултации
Медицинската сестра по време на здравните консултации с потребителите измерва кръвно налягане, провежда разговори на здравни теми, следи за редовното приемане на назначената терапия, за промени в здравословното състояние на потребителите, както и за посещенията при личния лекар, при стоматолог или лекар-специалист.
  • Индивидуални сесии на терен за съдействие на потребители при работа с институции, закупуване на електроуреди и хранителни продукти, др.