Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ВИЖЪН АРТ

ВИЖЪН АРТ предлага дейности с терапевтична насоченост за пълнолетни лица с увреждания в сферата на изкуството, фотографията, литературата и компютърната грамотност, давайки възможност на потребителите да развият своя творчески потенциал.

Основните ни цели са:

  • да осигурим включваща, приемаща и стимулираща среда за хората с увреждания;
  • да насърчим и подкрепим социалното, емоционалното и културното развитие на потребителите на услугите ни;
  • да развием потенциала на лицата с увреждания и създадем условия за социална интеграция;
  • да създадем и развием трудови и социални умения, както и да съдействаме за трудовата реализация на лицата, с които работим;

Услугите, от които може да се възползвате:

ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

ПАЛИТРА

ФОТО И ВИДЕО

ПСИХОЛОГИЯ

ВЪЛНОТЕРАПИЯ

КОМП. ГРАМОТНОСТ