Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ВИЖЪН АСИСТ

ВИЖЪН АСИСТ е уникална по рода си социална услуга не само за гр.Варна, но и за цялата страна. Благодарение на социалната програма на община Варна и професионализма на екипа на Агенция за социално развитие Вижън, 120 деца със специални образователни потребност получават подкрепата на нашите социални асистенти. Те предоставят нашата услуга на територията на масови детски градини и училища, където децата могат да се развиват успешно сред връстниците си в най-естествената си среда.

Необходими документи за кандидатстване в услугата:
• Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК на кандидат потребителя;
• Други медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на детето /епикризи и др./
• Служебна бележка за текущата година от учебното заведение, в което е записан кандидат потребителя;
• Социална оценка от ОЗД, педагогическа характеристика от детска градина/училище или други документи, описващи психолого-педагогиеския и социален статус;
• Служебни бележки от местоработата на родителите/настойниците;
• Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на родител/настойник, брат/сестра на кандидат потребителя (ако има такъв);
• Акт за раждане на кандидат потребителя;
• Акт за раждане на брат/сестра на кандидат потребителя, ако е до 3г.

Услугата се предоставя безплатно.