Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ВИЖЪН ДЖУНИЪР

ВИЖЪН ДЖУНИЪР е създаден през 2016г. след успешно участие в конкурс е осигурено държавно финансиране на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. Сключеният договор осигурява на екипа от специалисти – психолози, логопеди, ерготерапевти, арт и трудотерапевти, специални педагози и др. да работят с над 40 деца, при това безплатно. Агенция за социално развитие Вижън предвижда разширяване на дейността, чрез съвременни насоки за развитие.

На площ от над 200 кв. м. се организират разнообразни дейности, индивидуална и групова работа, извънучилищни занимания за личностно развитие чрез изобразително и приложно изкуство, музика, компютърна подготовка и др.