Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ВИЖЪН РАЗВИТИЕ

ВИЖЪН РАЗВИТИЕ предоставя на пълнолетни лица с увреждания възможност за подкрепа в сферата на трудовата заетост, психологията и чуждите езици.
Основните ни цели са:

  • да осигурим включваща, приемаща и стимулираща среда за хората с увреждания;
  • да насърчим и подкрепим социалното, емоционалното и културното развитие на потребителите на услугите ни;
  • да развием потенциала на лицата с увреждания и създадем условия за социална интеграция;
  • да създадем и развием трудови и социални умения, както и да съдействаме за трудовата реализация на лицата, с които работим;