Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ВИЖЪН РАЗВИТИЕ

ВИЖЪН РАЗВИТИЕ предоставя на пълнолетни лица с увреждания възможност за подкрепа в сферата на трудовата заетост, психологията, спорта и чуждите езици.
Основните ни цели са:
■ да осигурим включваща, приемаща и стимулираща среда за хората с увреждания;
■ да насърчим и подкрепим социалното, емоционалното и културното развитие на потребителите на услугите ни;
■ да развием потенциала на лицата с увреждания и създадем условия за социална интеграция;
■ да създадем и развием трудови и социални умения, както и да съдействаме за трудовата реализация на лицата, с които работим;