Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Красимира Георгиева, председател на Фондация „Съпричастие“ – Силистра гостува на Център Вижън Развитие

На 18 ноември 2021г. в Красимира Георгиева, ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Силистра и председател на Фондация „Съпричастие“ – гр. Силистра посети Център Вижън Развитие – гр. Варна. Обсъдиха се различни полезни идеи, опит и добри практики в пряката работа с участниците в дейностите в управляваните социални услуги. Засегната бе темата за терапевтичните ползи на музикотерапията, арттерапията и трудотерапията при работа с хора, имащи множество увреждания.

Силно впечатление направи реализирана идея от Агенция за социално развитие Вижън в рамките на дейност Музикотерапия, а именно „Музика с чаши“. Обърна се внимание за важността от прилагането на иновативни и нестандартни техники при работата в различните дейности, предоставяни в социалните услуги. За това, че е изключително важно както за ползващите услугите, така и за работещите в сферата непрекъснатото търсене на нови идеи, които да бъдат реализирани, защото именно в непознатото и необикновеното се крие много повече емоция и стимул за опознаване и развиване на нови умения и качества, които да допринесат за социалното развитие и интегриране на хората с увреждания.

Възможността от взаимовръзка и комуникация между различните социални услуги в страната дава възможност за обмяна на ценен опит и възможности за подобряване качеството на предоставянето на социални услуги в България. Запознаването с добрите практики, както и с трудностите, с които се сблъскват работещите в сферата в своето работно ежедневие и комуникирането и обсъждането им, дава увереност и непрекъснат стремеж за развитие.

Каним ви да изгледате запис на част от представянето на проект „Музика с чаши“. Изпълнението „Хубава си моя горо“ е на Александър Атанасов, участник в дейност Музикотерапия към Агенция за социално развитие Вижън.