Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Красимира Георгиева, председател на Фондация „Съпричастие“ – Силистра гостува на Център Вижън Развитие

красимира георгиева

На 18 ноември 2021г. в Красимира Георгиева, ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Силистра и председател на Фондация „Съпричастие“ – гр. Силистра посети Център Вижън Развитие – гр. Варна. Обсъдиха се различни полезни идеи, опит и добри практики в пряката работа с участниците в дейностите в управляваните социални услуги. Засегната бе темата за терапевтичните ползи на музикотерапията, арттерапията и трудотерапията при работа с хора, имащи множество увреждания.

Силно впечатление направи реализирана идея от Агенция за социално развитие Вижън в рамките на дейност Музикотерапия, а именно „Музика с чаши“. Обърна се внимание за важността от прилагането на иновативни и нестандартни техники при работата в различните дейности, предоставяни в социалните услуги. За това, че е изключително важно както за ползващите услугите, така и за работещите в сферата непрекъснатото търсене на нови идеи, които да бъдат реализирани, защото именно в непознатото и необикновеното се крие много повече емоция и стимул за опознаване и развиване на нови умения и качества, които да допринесат за социалното развитие и интегриране на хората с увреждания.

Възможността от взаимовръзка и комуникация между различните социални услуги в страната дава възможност за обмяна на ценен опит и възможности за подобряване качеството на предоставянето на социални услуги в България. Запознаването с добрите практики, както и с трудностите, с които се сблъскват работещите в сферата в своето работно ежедневие и комуникирането и обсъждането им, дава увереност и непрекъснат стремеж за развитие.

Каним ви да изгледате запис на част от представянето на проект „Музика с чаши“. Изпълнението „Хубава си моя горо“ е на Александър Атанасов, участник в дейност Музикотерапия към Агенция за социално развитие Вижън.

Освежихме базата на ЦНСТ „Подкрепа“

Освежихме базaтa на ЦНСТ „Единство“

БНТ отрази изложба на дейност „Палитра“

Изложба „Без предразсъдъци“

Предстоящо откриване на изложба „Без предразсъдъци“.