Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Освежихме базата на ЦНСТ „Подкрепа“

Благодарение на предоставено финансиране от фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) по „Проект за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в ЦНСТ „Единство“ и ЦНСТ „Подкрепа“ се извършват строително-монтажни дейности в помещенията, ежедневно обитавани от потребители на социални грижи. Всички ремонтни дейности са съобразени с програмата за рехабилитация на пребиваващите в центровете хора с увреждания, като по-голямата част от работния цикъл е реализиран през делничните дни, когато те са ангажирани с училищни часове и други дейности извън сградите.

ЦНСТ „Подкрепа“ използва възможността, за да реновира съществуващата материална база, повишавайки значително стандарта на предоставяне на социалните услуги. Предвидени за облагородяване са спалните помещения на вторият етаж като е предвидена подмяна на гипсовата мазилка, полагане на контактен грунд и нова акрилна боя. Предвидената за полагане гипсова мазилка е с висок клас и енергоспестяващи качества, чийто ефект ще се прояви през предстоящия отоплителен сезон. Използваните материали са с дълготрайни технически характеристики, което от своя страна ще допринесе за постигане на дългосрочна устойчивост на постигнатите резултати.

Ремонтираните спални помещения ще окажат положителен ефект върху почивните часове, които потребителите на социалната услуга прекарват в тях. Атмосферата ще бъде освежена значително, като по този начин децата и младежите с увреждания ще могат да спят в по-добри условия. Строително-ремонтните дейности се извършват паралелно – едновременно и в двата обекта – ЦНСТ „Единство“ и ЦНСТ „Подкрепа“. По този начин, с минимални, краткосрочни размествания, ще бъде възможно да протекат ремонтните дейности, без това да представлява затруднение за служителите и/или децата и младежите с увреждания в съответните центрове.

Освежихме базата на ЦНСТ „Подкрепа“

Освежихме базaтa на ЦНСТ „Единство“

БНТ отрази изложба на дейност „Палитра“

Изложба „Без предразсъдъци“

Предстоящо откриване на изложба „Без предразсъдъци“.