Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Освежихме базaтa на ЦНСТ „Единство“

Благодарение на предоставено финансиране от фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) по „Проект за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в ЦНСТ „Единство“ и ЦНСТ „Подкрепа“ се извършват строително-монтажни дейности в помещенията, ежедневно обитавани от потребители на социални грижи. Всички ремонтни дейности са съобразени с програмата за рехабилитация на пребиваващите в центровете хора с увреждания, като по-голямата част от работния цикъл е реализиран през делничните дни, когато те са ангажирани с училищни часове и други дейности извън сградите.

ЦНСТ „Единство“ има за цел да оптимизира системата за социална подкрепа на най-уязвимите групи чрез облагородяване на заобикалящата среда и успешно прилагане на по-високи стандарти за предоставяне на социални услуги. Подобренията включват обновяване на гипсовата мазилка, грундиране и полагане на нова акрилна боя в помещенията. Освен естетическият ефект за крайните потребители, ремонтните дейности ще допринесат и за по-голяма енергоспестяваща функционалност с оглед на предстоящия отоплителен сезон. Атмосферата е значително освежена, като по този начин децата и младежите в неравностойно положение ще могат да пребивават в отлични условия.

За постигане на устойчивост на резултатите от проекта социалните работници и управителите на ЦНСТ „Единство“ и ЦНСТ „Подкрепа“ ще положат необходимите усилия за повишаване ангажираността на обитателите и ползватели на социалната услуга в опазване на обновената среда.

Освежихме базата на ЦНСТ „Подкрепа“

Освежихме базaтa на ЦНСТ „Единство“

БНТ отрази изложба на дейност „Палитра“

Изложба „Без предразсъдъци“

Предстоящо откриване на изложба „Без предразсъдъци“.