Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Изложба „Без предразсъдъци“

картина с ябълки

На 30.03.2023г. Център Вижън Арт откри изложба „Без предразсъдъци“ в Морската ни столица. Домакин е нашумялото напоследък арт пространство SeArt Gallery на ул. Преслав № 1. Изложбата е сборна, а творците са хора със специфични потребности, посещаващи услугите на центъра. Те имат възможността да участват в разнообразни дейности, като : Приложно изкуство, Арт терапия, Вълнена работилница или Фотография и видео обработка. Целта на събитието е да запознае общността с таланта на участниците в дейностите, както и да повиши тяхното себеусещане и вярата във възможностите им. Мила Недева, водещ на група „Палитра“ умело успява да извади на преден план зрънцето талант, което се таи у всеки един и това е видно чрез прекрасните картини, участващи в изложбата.

Откриването бе уважено от широк кръг посетители, представители на други социални услуги в града, както и от представители на Дирекция „Социални дейности“. Събитието бе отразено и от БНТ Варна, за да може да достигне до още повече хора.

Картините са изложени до 30.04 в SeArt Gallery.

Освежихме базата на ЦНСТ „Подкрепа“

Освежихме базaтa на ЦНСТ „Единство“

БНТ отрази изложба на дейност „Палитра“

Изложба „Без предразсъдъци“

Предстоящо откриване на изложба „Без предразсъдъци“.