Творческата къща реализира обучения, творчески услуги и прояви в областта на:

 • Литературата;
 • Музиката;
 • Изобразителните изкуства;
 • Приложните изкуства;
 • Видеото, фотографията;
 • Психологията;
 • Чуждоезиковото и компютърно обучение;
 • Туризма и спорта.
 • Издава в-к „Визия“.
 • Издава книги.
 • Издава и разпространява музикални записи.
 • Организира изложби и посредничи за продажбата на творби в областта на изобразителното и приложното изкуство.