Жанета Георгиева
- Председател
Илина Чолакова
- Специалист "Социални дейности"
- Координатор "Комплекс за социално развитие"
Пламена Господинова
- Икономист-счетоводител
Анелия Атанасова
- Специалист "Социални дейности"
- Експерт "Проекти"
Венета Тодорова
- Специалист "Социални дейности"
- Координатор Творческа къща Vision Art
Теодора Тодорова
- Специалист "Социални дейности"
Димитър Костов
- Сътрудник Творческа къща Vision Art
Елена Зарева
- Специалист "Социални дейности"
- Координатор Детски център Vision Junior
Михаела Грънчарова
- Социален работник
________________________________________

Специалисти:

Павел Петров – Ерготерапевт

Десислава Тенева – Психолог

Ани Дюлгерска – Психолог

Живка Маринова – Психолог

Цветелина Тодорова – Логопед

Атанаска Тодорова – Специален педагог

Петър Павлов – Мултимедия

Светлана Славчева – Компютри

Ангелина Гочева – Литература

Кристина Кръстева – Изобразително изкуство

Красимира Маринова – Приложно изкуство

Катерина Генчева – Музика

Марияна Петкова – Спортни танци

Ивелина Иванова – Английски език

Антоанета Галунска – Немски език; Музика

Иван Георгиев – ИТ

Павлина Николова – Преводи

Екипът включва и над 120 щатни и нещатни специалисти и сътрудници от най-различни области, в това число – специалисти по социални дейности, психолози, икономисти, юристи, поети, писатели, художници, музиканти, артисти и др.