Жанета Георгиева
- Председател
Илина Чолакова
- Специалист "Социални дейности"
- Координатор "Комплекс за социално развитие"
Пламена Господинова
- Икономист-счетоводител
Доротея Димитрова
- Счетоводител
Анелия Атанасова
- Специалист "Социални дейности" - ЦСРИ "Развитие"
- Експерт "Проекти"
Станислав Монев
- Специалист - ЦСРИ "Развитие"
- Специалист "Английски език"
Венета Тодорова
- Специалист "Социални дейности"
- Координатор Творческа къща Vision Art
Теодора Тодорова
- Специалист "Социални дейности"
Димитър Костов
- Сътрудник Творческа къща Vision Art
Бояна Лазарова
- Ерготерапевт, рехабилитатор, кинезитерапевт
Елена Килова
- Психолог
Ивалина Божинова
- Психолог
Надежда Узунова
- Логопед
Атанаска Тодорова
- Специален педагог
________________________________________

Специалисти:

Ива Василева – Психолог
Петър Павлов – Мултимедия
Светлана Славчева – Компютри
Ангелина Гочева – Литература
Анна Кискина – Изобразително изкуство
Красимира Маринова – Приложно изкуство
Катерина Генчева – Музика
Антоанета Галунска – Немски език; Музика
Иван Георгиев – ИТ
Павлина Николова – Преводи

Екипът включва и над 120 щатни и нещатни специалисти и сътрудници от най-различни области, в това число – специалисти по социални дейности, психолози, икономисти, юристи, поети, писатели, художници, музиканти, артисти и др.