Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ЗА НАС

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Учредено е на 17.09.1995 г. и регистрирано във Варненския окръжен съд на 22.02.1997 г.

Организацията се профилира като доставчик на услуги за хора с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа хора в областите на образованието, заетостта, културата и социалното развитие.

Предоставя информационно-консултантски, юридически, административно-правни, методически, творчески, посреднически и други услуги за мотивиране на активност и личностна реализация на участниците.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН” е първата българска организация – член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – EASPD) – 2002г. EASPD е организация, представляваща и подкрепяща дейността на над 10 000 организации и асоциации, които предоставят услуги на приблизително над 40 милиона хора с увреждания от цяла Европа.

В Борда на EASPD е избран и работи г-н Георги Георгиев, председател на Агенция „Вижън” 2008 г.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН” притежава значим опит и реализира дългосрочни дейности за въвеждане на нови алтернативни модели и форми на социална подкрепа на хора с увреждания и други социални групи чрез развитие и реализация на способности, умения, таланти, интелектуален и трудов потенциал.

Характерно и отличаващо се в работата на организацията е, че социалната подкрепа се извършва чрез услуги и дейности в интегрирана, естествена, обичайна среда чрез обучение, творчество, развитие на умения и таланти, участие в създаването на продукти и тяхната реализация, водещи до реално личностно развитие.

Широкообхватната, съдържателна, силна и социалноангажирана дейност на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН” се реализира от екип, включващ над 100 щатни и 30 нещатни специалисти и сътрудници от най-различни области, в това число специалисти по социални дейности, социални асистенти, психолози, икономисти, юристи, поети, писатели, художници, музиканти, артисти и други творци и специалисти, които осъществяват подкрепа за над 1000 нуждаещи се лица годишно.