Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ЕКИП

Жанета Георгиева– Изпълнителен директор

Пламена Господинова– Главен-счетоводител

Илина Чолакова – Управител „Комплекс за социално развитие Вижън – Варна“

Сюзън Сейфетинова – Управител „Комплекс за социално развитие Вижън – Търговище“

Анелия Атанасова – Експерт „Международни партньорства и проекти“

Димитър Моллов – Експерт „Международни партньорства и проекти“

Венета Тодорова – Ръководител „Вижън Асист“

Илияна Николова – Ръководител „Вижън Джуниър“

Михаела Грънчарова – Ръководител „Вижън Развитие“

Катрин Данчева – Ръководител „Вижън Арт“
________________________________________

Специалисти:

Росица Стоянова – Психолог

Теодора Димитрова – Логопед

Надежда Малчева – Хараланова – Логопед

Мария Маркова – Логопед

Даринка Ганева – Специален педагог

Биршен Мехмедова – Ерготерапевт

Валентина Найденова – Психолог

Нора Бончева – Психолог, Трудова заетост

Красимира Димитрова – Наумова – Преподавател – „Италиански език“

Ивелина Михайлова – Трудотерапевт

Мила Недева – Арт терапевт

Красимира Маринова – Арт терапевт

Димитър Димитров – Трудотерапевт

Петър Павлов – Мултимедия

Към Агенция за социално развитие Вижън работят и над 100 социални асистенти, които подкрепят над 120 деца със специални образователни потребности, за да могат да те да бъдат адекватно включени в училищната среда.

Екипът включва и специалисти и сътрудници от най-различни области, в това число – специалисти по социални дейности, психолози, икономисти, юристи, поети, писатели, художници, музиканти, артисти и др.