Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

ЕКИП

Жанета Георгиева– Изпълнителен директор

Пламена Господинова– Главен-счетоводител

Илина Чолакова
– Специалист „Социални дейности“
– Управител „Комплекс за социално развитие Варна“

Сюзън Сейфетинова

– Специалист „Социални дейности“
– Управител „Комплекс за социално развитие Търговище“
Анелия Атанасова
– Специалист „Социални дейности“
– Експерт „Проекти“

Свобода Тодорова– Експерт „Проекти“
Венета Тодорова
– Специалист „Социални дейности“

Михаела Грънчарова– Специалист „Социални дейности“
Теодора Тодорова – Специалист „Социални дейности“
Димитър Костов – Консултант „Социални дейности“
Таня Кондева– Социален работник
________________________________________

Специалисти:

Павел Петров – Ерготерапевт

Деси Котова– Психолог

Живка Маринова – Психолог

Теодора Димитрова – Логопед

Атанаска Тодорова – Специален педагог

Елеонора Ангелова – Специален педагог

Валентина Найденова – Психолог

Петър Павлов – Мултимедия

Светлана Славчева – Трудотерапевт

Кристина Кръстева – Арт терапевт

Красимира Маринова – Арт терапевт

Ивайло Ангелов – Музикотерапевт

Иван Георгиев – ИТ

Павлина Николова – Преводи

 

Към Агенция за социално развитие Вижън работят и над 100 социални асистенти, които подкрепят над 120 деца със специални образователни потребности, за да могат да те да бъдат адекватно включени в училищната среда.

Екипът включва и специалисти и сътрудници от най-различни области, в това число – специалисти по социални дейности, психолози, икономисти, юристи, поети, писатели, художници, музиканти, артисти и др.