Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

  1. Общо събрание
  2. Управителен съвет:

Георги Георгиев-Член на Управителния съвет

Елица Кръстева– Член на Управителния съвет

Силвия Иванова– Член на Управителния съвет

  1. Председател: Георги Георгиев
  2. Изпълнителен директор: Жанета Георгиева